Aromaterapi

Aromaterapi Nedir?

Bitkisel Yağların; hastalık tedavisi ve/veya sağlığın korunması amacıyla kullanılmasına aromaterapi denir. Yaklaşık 6000 yıllık bir geçmişe sahip olan aromaterapi ilk olarak Mısırda mumya yapımında kullanılmıştır.

Aromaterapinin tedavi ve güzellik amacıyla kullanımı ise ilk olarak eski Yunan medeniyetlerinde ortaya çıkmıştır. Roma İmparatorluğu devrinde aromaterapi banyo sonrası masaj teknikleriyle kullanım alanı buldu. Eski Romalılar aromaterapi yağlarını eski Arap ve Hint medeniyetlerinden getirtiyorlardı. Esasen bir koruyucu hekimlik sistemi olan Aromaterapinin kullanım alanı günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş olsa da aromaterapi uçucu yağların geniş iyileştirici etkileri halen bilinmekte ve kabul edilmektedir. Bitkilerin  -kabuk, yaprak, çiçek, meyve, tohum, sap, kök gibi- farklı yerlerinden çeşitli yöntemlerle elde edilen güzel kokulu yağlar uçucu özellik taşırlar. Yağlar, pek çok bitkiye verdikleri koku ile karakter katan, kimyasal oluşumlardır.

Doğal aromatik yağlar uçucu yağlar bitkilerin özlerini oluşturmakla birlikte, adlarında belirtilenin aksine her zaman yağ içermek durumunda değillerdir. Bunlar yanıcı olup alkol ve sabun içinde erir ancak su içinde erir, su içinde ancak %20’ye kadar eriyebilirler. Doğal aromatik yağların,  yüzyıllardır doğal/bitkisel tedavi alanında kullanılmakta olması dolayısıyla, aromaterapinin bitki/şifalı ot uygulamalarının bir branşı olduğu düşünülebilir. Ancak ikisini birbirinden ayıran temel farklılıklar vardır. Aromaterapi kapsamında kullanılan yağlar, şifalı bitki tedavisinde kullanılan bitkilerden kat kat fazla kuvvetlidirler. (Yaklaşık olarak 1 ton gül yaprağından ancak 250 gr. Gül yağı çıkartılabilmektedir) ancak buna
rağmen pek çok aktif maddeyi de içermezler.

Aromaterapide kullanılan yağlar, aynı bitkinin kurusundan 75-100 kat daha fazla kuvvetlidir. Aromaterapinin başlıca dayanağı gül, yasemin ve lavanta bitkilerinden elde edilen yağlardan oluşmaktadır.

Aromaterapi Neden ve Nasıl Kullanılır?

Aromaterapik uygulamalar hastalığa tek başına çare bulmaktan öte, gerek vücut ve gerekse ruh sağlığı için geniş kapsamlı bir etkileşim oluşturarak tedavi öngören uygulamalardır.
Vücut ve ruh, aromaterapide bir bütün olarak ele alınır ve herhangi birinde meydana gelen bir rahatsızlık veya düzensizliğin diğeri üzerinde de olumsuz etkiler oluşturacağı kabul edilir.
Organizmada dengeyi amaçlayan aromaterapi, vücut ve zihni uyarmak amacıyla kendi kendini desteklemesi ve iyileştirmesi esasına dayanır.

Aromaterapi, bilgi ve beceri ile uygulandığında güvenilir ve zararsız bir destekleyici tedavi şeklidir.